Projekt ČOV, vsak, retence

V rámci řešení stavebního povolení pro Váš dům, novostavbu, rekonstrukci je často nutné provést návrh a projekt čistírny odpadních vod ČOV. Vyhovíte tak vodnímu zákonu, který čistírnu odpadních vod považuje za vodní dílo. Z důvodu obsáhlosti tohoto zákona doporučujeme svěřit projekt ČOV odborníkům.

Zpracujeme také projekt vodovodní, kanalizační přípojky, retenční nádrž, vsak, revizní a vodoměrné šachty, posoudíme množství dešťových vod atd.

Retenční nádrž – je nádrž sloužící k zadržení dešťové vody na určitou dobu, před jejím vypuštěním do kanalizačního potrubí. Ochraňuje kanalizační stoky před zahlcením dešťovou vodou. Je často podmínkou pro vydání stavebního povolení u velkých domů, objektů a zpevněných ploch.

Regulovaný, řízený odtok z retenční nádrže – pomáhá napodobit (jako v přírodě) přirozený, tedy pomalý odtok srážkových vod z objektu do kanalizace.

Vsakovací nádrž – slouží ke vsakování dešťové vody do půdy. Mnoho typů, drenážní systém, vsakovací bloky, krechty tunelového tvaru, vsakovací bloky voštinového tvaru.

Dešťová nádrž – plastová, betonová nádrž pro uložení a následné využívání dešťové vody.

Čistírna odpadních vod, ČOV, „čovka“ – také „čistička“ je zařízení, ve kterém dochází k čištění odpadních vod. Použití ČOV se řídí zákony České republiky, zákonem o vodách, řídí Vodoprávní úřad.

Lapák tuku, lapol –  odlučuje tuk od odpadní vody z kuchyní, parkovišť a dalších pracovišť, kde dochází ke znečištění vody oleji a tuky.

Odlučovače lehkých kapalin – zachycují a odloučení lehké kapaliny, ropné látky z odpadních vod průmyslových provozů, odstavných a parkovacích ploch.

Projekty ČOV pro Vás zpracujeme přednostně v Brně, Brno – venkov, okresech Vyškov, Prostějov, Kroměříž, Blansko, Hodonín, Břeclav. Projekty provedeme po celé ČR, pokud komunikace proběhne elektronicky.

Podmínkou pro vyřízení ČOV na stavebním úřadu je zpracování projektové dokumentace projektantem s autorizací ČKAIT v oboru vodohospodářské stavby, které vlastníme. Častou chybou investorů je hledání rad u úředníků, stavbařů a podobně, kteří tuto činnost neprovádí denně a často podají zavádějící informace.

U novostaveb je pro Vás velmi výhodné, pokud nám projekt ČOV svěříte a územní rozhodnutí (územní souhlas), stavební povolení (ohlášení) vyřídíte souběžně se stavbou.

Kontaktujte nás.

Co požadujeme:

Úspěšně realizované projekty si můžete prohlédnout v sekci REFERENCE

Působíme po celé Moravě:
Brno, Brno venkov, Vyškov, Slavkov, Bučovice, Rousínov, Ivanovice, Morkovice, Prostějov, Olomouc, Kroměříž, Přerov, Kuřim, Tišnov, Blansko, Sloup, Adamov, Boskovice, Hodonín, Hustopeče, Pohořelice, Židlochovice, Šlapanice, Rajhrad, Rosice, Moravský Krumlov, Mikulov, Kyjov, Znojmo, Zlín, Otrokovice.

Kontaktní formulář