Výpočet tepelných ztrát objektu

Návrhový tepelný výkon pro místnost se stanoví na základě součtu tepelné ztráty prostupem všech konstrukcí ohraničujících místnost a tepelné ztráty větráním.

Použití:

Výpočet tepelných ztrát domu potřebujete nejčastěji v případě, když:

V prvé řadě je potřeba si uvědomit, zda budete potřebovat výpočet tepelných ztrát domu vypočítaných po jednotlivých místnostech, nebo stačí celková ráta objektu vypočtená obálkovou metodou. Pokud budete například zateplovat rodinný dům, ale otopná tělesa zůstanou původní, stačí spočítat ztráty pro celý dům a dle tepelných ztrát navrhnout příkon nového instalovaného kotle. V případě novostavby, nebo kompletní rekonstrukce domu je potřeba vyhotovit výpočet tepelných ztrát budovy po jednotlivých místnostech. Dle tohoto výpočtu se nejenže navrhne příkon zdroje tepla, ale i velikost jednotlivých topných těles (radiátorů), příp. jiných sálavých ploch a dimenze rozvodů.

Výpočet tepelných ztrát můžeme použít pro návrh zdroje tepla a otopné soustavy s radiátory, pokud nemáme finance na kompletní projektovou dokumentaci topení. Nastává ovšem problém pro realizační firmu, která je nutná navrhnout správné dimenze potrubí a správně dopojit a nainstalovat zdroj, k tomuto je potřeba mít zkušenosti.
Pokud chceme realizovat podlahové topení, pouze výpočet tepelných ztrát je nedostačující. V tomto případě doporučujeme vyhotovit kompletní projektovou dokumentaci topení.
Výpočet tepelných ztrát po místnostech je vždy součástí kompletní projektové dokumentace topení!

Podklady pro výpočet tepelných ztrát:

Výhodou pro výpočet tepelných ztrát je, že není potřeba projektové dokumentace. Základními vstupními podklady bývá:

Náklady na výpočet tepelných ztrát

Cena výpočtu tepelných ztrát závisí od velikosti objektu. Pro rodinný dům se cena pohybuje kolem 6 000 Kč.
Neváhejte nás kontaktovat pomoci kontaktního formuláře na našich stránkách nebo přímo na e-mail: projekce@setop.cz. Rádi Vám zodpovíme veškeré dotazy ohledně projektové dokumentace topení a také Vás srdečně zveme do sídla naší společnosti v Holasicích, kde vše můžeme probrat osobně.

Působíme po celé České Republice.

Kontaktní formulář