Dotace na kotle – další 3 miliardy na Kotlíkovou dotaci v 1. čtvrtletí 2017

Vážení zákazníci, chtěli bychom Vás informovat o vyhlášení tzv. Kotlíkové dotace pro Jihomoravský kraj. Hlavním cílem Kotlíkových dotací je snižování znečištění ovzduší. Dotaci je možné čerpat na různé druhy kotlů a platí pouze pro výměnu stávajících kotlů, které jsou ručně plněny, tedy na tuhá paliva, za nová nízkoemisní.

Na výměny neekologických kotlů získají kraje dalších 300 milionů korun a to v rámci 1. výzvy kotlíkových dorací. U Evropské komise se ministerstvu životního prostředí podařilo vyjednat navýšení o dalších 10%. .

Tyto nově získané peněžní prostředky jsou určené především pro domácnosti, na které nezbyly peníze v první vlně kotlíkových dotací. Tyto peněžní prostředky je možné použít pouze na zdroje tepla, které využívají obnovitelné zdroje energie – tepelná čerpadla a kotle na biomasu.

Další kolo kotlíkových dotací připravuje Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR. V tomto kole mohou kraje získat další 3 miliardy korun na výměnu starých a neekologických kotlů za zcela nové. Je však nutné, aby kraje vyčerpaly prostředky určené pro první výzvu kotlíkových dotací a tyto prostředky zadministrovaly a na základě toho proběhne vyhodnocení. Toto vyhodnocení vychází z požadavků Evropské komise.

V první vlně kotlíkových dotací bylo schváleno 21 054 žádostí, které byly v celkovém objemu 2,3 miliardy korun. Největší zájem byl zaznamenán o kombinované kotle, které byly určeny ke spalování uhlí a biomasy. Velká část žádostí však byla i na dražší zdroje tepla jako jsou tepelná čerpadla a kotle na biomasu, kterých bylo kolem 40%.

Využijte s naší podporou financování v kotlíkové dotaci. Naši odborní pracovníci oddělení Technické podpory Vám rádi poradí a pomohou s vyřízením Kotlíkové dotace.

V případě zájmu o Kotlíkovou dotaci nás neváhejte kontaktovat.