Pravidla dotací IV – 2022

Montujeme – realizujeme (žádost si podáváte sami):

Aktuálně 07.02.2022 11:30
Příjem žádostí byl ukončen. Finanční alokace 2. krajské výzvy programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji III byla vyčerpána.

Kotlíkové dotace IV – pro domácnosti s nízkými příjmy

Pokračování kotlíkových dotací v období 2021–2027
Jste domácnost s nízkými příjmy a máte zájem o kotlíkovou dotaci? Zapojte se do průzkumu zájmu a pomozte Jihomoravskému kraji získat finanční prostředky pro všechny zájemce. Výše finančních prostředků, které Jihomoravský kraj na výměnu starých kotlů získá, bude odvozena od počtu zájemců, kteří vyplní níže uvedený dotazník.

Proto máte-li o dotaci zájem, klikněte a vyplňujte.

Bez vyplněného dotazníku nelze dále spolupracovat.

Odkaz na dotazník pro montáž 2022 je zde.

Pro koho bude dotace určena
Dotace bude určena výhradně pro tzv. nízkopříjmové domácnosti

Jaká bude hranice příjmu
Průměrný čistý příjem na člena domácnosti za rok 2020 nesmí překročit 170.900,00 Kč

Kdo příjmy dokládat nebude

Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně
Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let. V případě spoluvlastnictví rodinného domu, trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci nebo bytové jednotky v bytovém domě jsou i ostatní spoluvlastníci nezletilí nebo studenti denního studia do 26 let
Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení (není nutné, aby dávky nebo příspěvek pobíral po celou dobu)

Jaké příjmy se budou dokládat

Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu fyzických osob podle zákona o dani z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny (prokázáno daňovým přiznáním/potvrzením o příjmech od zaměstnavatele)
Starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody (prokázáno potvrzením o důchodu)
Dávky nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství (prokázáno potvrzením České správy sociálního zabezpečení)
Dávky státní sociální podpory (dle zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře), dávky v hmotné nouzi (dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi), podpora v nezaměstnanosti (prokázáno potvrzením Úřadu práce ČR)

Kdy bude program spuštěn
Vyhlášení programu je naplánováno na první polovinu roku 2022. V tuto chvíli se dotační program připravuje. Konečná podoba podmínek zatím není známa.

Způsobilost výdajů bude nastavena od 01.01.2021.

 

Působíme v oblasti Jihomoravského kraje

Kotlíkové dotace realizujeme ve městech:

Brno, Brno venkov, Vyškov, Slavkov, Bučovice, Rousínov, Ivanovice, Kuřim, Tišnov, Blansko, Sloup, Adamov, Boskovice, Hustopeče, Pohořelice, Židlochovice, Šlapanice, Rajhrad, Rosice, Moravský Krumlov, Mikulov, Znojmo.

Volejte: p. Šedivý, tel. 730 155 066

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám plně k dispozici:

Kontaktní formulář