Projekt rozvody vody a kanalizace Brno

V rámci řešení stavebního povolení pro Váš dům, novostavbu, rekonstrukci je často nutné provést návrh a projekt přípojky vody a kanalizace, projekt vnitřních rozvodů ZTI. Z důvodu zejména administrativní náročnosti doporučujeme svěřit projekt vody a kanalizace odborníkům.

Zpracujeme také projekt retenční nádrž, vsak, revizní a vodoměrné šachty, posoudíme množství dešťových vod atd.

Projekty vody a kanalizace pro Vás zpracujeme přednostně v Brně, Brno – venkov, okresech Vyškov, Prostějov, Kroměříž, Blansko, Hodonín, Břeclav, Židlochovice, Rajhrad. Projekty provedeme po celé ČR, pokud komunikace proběhne elektronicky.

Podmínkou pro vyřízení projektu kanalizace a vody na stavebním úřadu je zpracování projektové dokumentace projektantem s autorizací ČKAIT v oboru vodohospodářské stavby, které vlastníme. Častou chybou investorů je hledání rad u úředníků, stavbařů a podobně, kteří tuto činnost neprovádí denně a často podají zavádějící informace.

U novostaveb je pro Vás velmi výhodné, pokud nám projekt vody, plynu a kanalizace svěříte a územní rozhodnutí (územní souhlas), stavební povolení (ohlášení) vyřídíte souběžně se stavbou.

Kontaktujte nás.

Co požadujeme:

Úspěšně realizované projekty si můžete prohlédnout v sekci REFERENCE

Působíme po celé České Republice.

Kontaktní formulář