Kotle na dřevoplyn

Kotle na dřevoplyn Attack

kotlikove_dotace_2016_Attack

Modelová řada 5000 Attack DP

Zplyňovací kotel ATTACK DP STANDARD a PROFI je určen pro úsporné a ekologicky šetrné vytápění rodinných domů, chatek, malých provozoven, dílen a podobných objektů.

Předepsaným palivem pro kotel ATTACK DP je suché dřevo. Při plném využití nakládacího zásobníku možnost nepřetržitého hoření 8 až 12 hodin.

Základem kotlů ATTACK DP je vodou chlazené kotlové těleso. Svařenec kotle je zhotoven z ocelových plechů o tloušťce 6 mm. Výměník je přístupný po otevření přikládacích dvířek, čímž se podstatně zjednodušuje jeho čištění.

Technické údaje řady 5000 Attack DP:

Zplyňovací kotel ATTACK DP STANDARDZplyňovací kotel ATTACK DP STANDARD

Zplyňovací kotel ATTACK DP STANDARD je ovládán kotlovým a spalinovým termostatem. Základní verzi tvoří ovládání STANDARD, které řídí základní parametry kotle jako je teplota v kotli anebo teplotu, při které má dojít k vypnutí ventilátoru po dohoření paliva.

 1. Reset – ochrana kotle proti přehřátí (po dosáhnutí vyšší teploty jak 110°C dojde k odpojení kotle od el. sítě)
 2. Pojistka – ochrana kotle proti el. skratu
 3. Hlavný vypínač – zapnutí kotle a v případě potřeby umožňuje celý kotel vypnout
 4. Spalinový termostat – při poklese teploty spalin pod nastavenou hodnotu dojde k vypnutí ventilotoru
 5. Kotlový termostat – slouží na nastavení požadované teploty vody v kotly (při překročení nastavené teploty dojde k vypnutí ventilátoru a kotel pracuje na min. výkon, po poklese nastavené teploty dojde k opětovnému zapnutí ventilátoru a kotel pracuje na max. výkon).
 6. Termomanometr – ukazuje výstupní teplotu a aktuální tlak vody v kotle

Zplyňovací kotel ATTACK DP PROFIZplyňovací kotel ATTACK DP PROFI

Zplyňovací kotel ATTACK DP PROFI je ovládán elektronickým regulátorem což zajišťuje vysoký komfort obsluhy a modulaci výkonu kotle. Pokročilejší verze, která spolupracuje s pokojovým termostatem a dokáže modulovat výkon kotle pomocí změny otáček ventilátoru.

 1. 0/1 – hlavný vypínač elektroniky
 2. OK – tlačítko pro potvrzení parametrů v menu
 3. STOP – tlačítko vypnutí kotle a pohybu v menu
 4. START – tlačítkospuštění kotle a pohybu v menu
 5. Vrtulka – ikona zobrazující ventilátor
 6. Vodovod – ikona zobrazující čerpadlo nabíjení TÚV, nebo nabíjení akumulační nádrže
 7. Čerpadlo – ikona zobrazující funkci cirkulačního čerpadla
 8. Klíč – ikona zobrazující vstup do menu nastavení
 9. Výstražný trojúhleník– ikona zobr. upozornění na nebezpečný stav
 10. Info – ikona zobrazující pohyb v informačnom menu
 11. Termomanometr

Modelová řada 6000 Attack DPX

Nová řada kotlů ATTACK DPX je vybavena účinnějším rourovým výměníkem spaliny – voda. Ve výměníku jsou osazeny speciální pohyblivé turbulátory, které slouží k brzdění a vytváření turbulentního proudění spalin přes výměník, čím se dosahuje vyššího přestupu tepla přes ocelovou stěnu výměníku do vyhřívané vody.

Z technického hlediska se jedná o řadu kotlů s vysokou účinností, nízkou teplotou spalin a efektivnějším spalovacím procesem. Dosahovaná účinnost kotle ATTACK DPX je 90 %. Instalací účinnějšího kotle řady ATTACK DPX dojde k značnému snížení provozních nákladů, promítajících se v úspoře paliva proti kotlům s nižší účinností spalujících stejné palivo.

Z celospolečenského hlediska se jedná o environmentálně příznivý zdroj, který spaluje dřevní biomasu, která je CO2 neutrálním palivem. Z hlediska tvorby škodlivých emisí je v průběhu provozu při verzi LAMBDA dosahovaná průměrná hodnota koncentrace CO ve spalinách na úrovni pod 200 mg/m3 přepočítaných na 10 % O2. Podle platné evropské normy EN303-5, která klasifikuje kotle na tuhá paliva dle účinnosti a tvorby emisí do jednotlivých tříd, kotel ATTACK DPX (verze LAMBDA) dosahuje v nejlepší třídě podle této normy více jako 25-násobně nižší koncentraci škodlivých emisí v CO spalinách než je její povolený limit. Turbulátory zároveň slouží k vyčištění výměníku, tedy ho udržují čistý, přičemž výměník dosahuje nejefektivnější provozní parametry – vysokou účinnost.

Technické údaje řady 6000 Attack DPX:

ATTACK DPX STANDARDATTACK DPX STANDARD

Zplyňovací kotel ATTACK DPX Standard je ovládaný kotlovým a spalinovým termostatem.

 1. Reset – ochrana kotle proti přehřátí (po dosažení teploty vyšší jak 110°C dojde k odpojení kotle od el. sítě)
 2. Pojistka – ochrana kotle proti el. zkratu
 3. Hlavní vypínač – zapnutí kotle a v případě potřeby umožňuje vypnout celý kotel
 4. Spalinový termostat – při poklesu teploty spalin pod nastavenou hodnotu dojde k vypnutí ventilátoru
 5. Kotlový termostat – slouží na nastavení požadované teploty vody v kotli (při překročení nastavené teploty dojde k vypnutí ventilátoru a kotel pracuje na min. výkon, po poklesu nastavené teploty dojde k opětovnému zapnutí ventilátoru a kotel pracuje na max. výkon).
 6. Termomanometr – ukazuje výstupní teplotu a aktuální tlak topné vody v kotl

ATTACK DPX PROFI ATTACK DPX PROFI

Zplyňovací kotel ATTACK DPX PROFI je ovládaný elektronickým regulátorem, který je určený na regulaci teploty vodních kotlů na spalování dřeva.

Přednost PROFI verze kotlů ATTACK proti verzi Standard spočívá ve vyšším komfortu obsluhy, možnosti modulace výkonu kotle za účelem dosažení nejoptimálnějších parametrů při spalování dřeva. Regulátor vykonává stálé měření teploty vody v kotli a její hodnotu ukazuje na displeji a současně řídí spalinový ventilátor a čerpadlo ÚT.

 1. 0/1 – hlavní vypínač elektroniky
 2. OK – tlačítko pro potvrzení parametrů v menu
 3. STOP – tlačítko vypnutí kotle a pohybu v menu
 4. START – tlačítko spuštění kotle a pohybu v menu
 5. Vrtulka – ikona zobrazující provoz ventilátoru
 6. Vodovod – ikona zobrazující provoz čerpadla nabíjení TUV nebo nabíjení akumulační nádrže
 7. Čerpadlo – ikona zobrazující provoz cirkulačního čerpadla topných okruhů
 8. Klíč – ikona zobrazující vstup do menu nastavení
 9. Výstražný trojúhelník – ikona zobrazující upozornění na nebezpečný stav
 10. Info – ikona zobrazující pohyb v informačním menu
 11. Termomanometr

ATTACK DPX COMBI Pellet- zplyňovací kotle s automatickým hořákem na pelety

Teplovodní kotel na dřevo a pelety DPX COMBI Pellet je moderní zdroj tepla s novou konstrukcí výměníku, kde je předepsaným palivem dřevo a při zabudování plně automatického nerezového hořáku dřevní pelety. Je to pokročilé řešení poskytující zvýšený komfort díky plně automatickému hořáku na pelety jednoduše vestavný do kotle a výhodu nejlevnější tepelné energie vyrobené ze dřeva v zplyňovací kotle.

S možností nastavení výkonu hořáku s automatickým čištěním roštu, automatickým startem a ukončením procesu hoření do ocelového tělesa DPX, vzniká kombinovaný kotel na pevná paliva a peletky. Peletový hořák je umístěn na polohovatelném sběrači, čímž lze jednoduše vložit hořák do horních dvířek kotle a tím v průběhu minuty udělat ze zplyňovacího kotle kotel na pelety. Pokud je k dispozici dřevo, hořák je možné zase zpětně snadno demontovat a kotel používat jako běžný zplyňovací kotel.

Ovládání kotle je tvořeno regulátorem Profi “PID” a elektronikou pro hořák. Jedno nebo druhé je možné jednoduše vypnout hlavním vypínačem a podle toho pracovat s jedním nebo druhým palivem. Řešení poskytuje možnost výběru mezi dvěma hořáky s výkony 8 – 30 kW a 15 – 50 kW. Kotel je určen pro úsporné a ekologicky šetrné vytápění rodinných domů, chatek, malých provozoven, dílen a podobných objektů.

Modelová řada 7000 Attack SLX

Řada kotlů ATTACK 7000 – SLX je vybavena účinnějším trubkovým výměníkem “spaliny – voda”. Ve výměníku jsou osazené speciální pohyblivé turbulátory, které slouží k brždění a vytváření turbulentního proudění spalin přes výměník, čímž se dosahuje vyššího přestupu tepla přes ocelovou stěnu výměníku do topné vody. Turbulátory zároveň slouží k vyčištění výměníku, čímž ho udržují čistý, kdy výměník dosahuje nejefektivnější provozní parametry – vysokou účinnost.

Z technického hlediska se jedná o řadu kotlů s vysokou účinností, nízkou teplotou spalin a efektivnějším spalovacím procesem. dosahovaná účinnost kotle ATTACK SLX je až do 91,8 %. Instalací účinnějšího kotle řady ATTACK SLX dojde k značnému snížení provozních nákladů, promítnutých v úspoře paliva oproti kotlům s nižší účinností spalujících stejné palivo.

ECO CO2Podle platné evropské normy EN303-5, která klasifikuje kotle na tuhá paliva podle účinnosti a tvorby emisí do jednotlivých tříd, kotel ATTACK SLX (verze LAMBDA Touch) dosahuje v nejlepší třídě podle této normy více než 5-násobně nižší koncentraci škodlivých emisí CO ve spalinách než je její povolený limit.
Technické údaje řady 7000 Attack SLX:

ATTACK SLX PROFI – kotle ovládané elektrickým regulátoremATTACK SLX PROFI

ATTACK PROFI generace „PID“ je pokročilý regulátor, který umožňuje modulaci tepelného výkonu ve zplyňovacích kotlích ATTACK ® pomocí změny otáček ventilátoru. Obsahuje přehledný displej, kde je možné snadno identifikovat potřebné informace, a tím zjednodušuje ovládání kotle.
ATTACK SLX PROFI je vylepšen o způsob regulace PID, dokáže plynule ovládat otáčky ventilátoru podle teploty vody a spalin, a tím dosahuje optimální účinnost. Regulátor obsahuje také pokročilou logiku řízení Fuzzy logic, která umožňuje optimální úpravu pracovního cyklu zplyňovacího procesu tak, aby docházelo k co nejmenším ztrátám tepelné energie.
Kotel vybavený regulátorem ATTACK PROFI „PID“ dokáže řídit topný systém vybavený čerpadlem nabíjení akumulační nádrže, akumulační nádrží, cirkulačním čerpadlem topných okruhů a pokojovým termostatem tak, aby docházelo k co nejmenším ztrátám energie. Regulátor je také možné nastavit a připojit tak, aby bylo možné řídit čerpadlo topných okruhů a čerpadlo nabíjení nádrže na TUV.

HLAVNÍ VÝHODY OVLÁDÁNÍ:

Popis:

 1. 0/1 – hlavní vypínač elektroniky
 2. OK – tlačítko pro potvrzení parametrů v menu
 3. STOP – tlačítko vypnutí kotle a pohybu v menu
 4. START – tlačítko spuštění kotle a pohybu v menu
 5. Vrtulka – ikona zobrazující provoz ventilátoru
 6. Vodovod – ikona zobrazující provoz čerpadla nabíjení TUV nebo nabíjení akumulační nádrže
 7. Čerpadlo – ikona zobrazující provoz cirkulačního čerpadla topných okruhů
 8. Klíč – ikona zobrazující vstup do menu nastavení
 9. Výstražný trojúhelník – ikona zobrazující upozornění na nebezpečný stav
 10. Info – ikona zobrazující pohyb v informačním menu
 11. Termomanometr

ATTACK SLX LAMBDA Touch – kotle s řízením procesu spalování

ATTACK SLX LAMBDA Touch je moderní zplyňovací kotel na spalování měkkého i tvrdého dřeva vybaven pokročilou logikou řízení pro dosahování vysoké účinnosti, nízkých emisí a nízké spotřeby dřeva. Spalovací proces je velmi přesně řízen pomocí měření obsahu kyslíku ve spalinách, primárním a sekundárním přívodem vzduchu do kotle a měnitelnými otáčkami odtahového ventilátoru, což umožňuje plynulou modulaci výkonu kotle.
Elektroniku tvoří přehledný dotykový displej, kde je možné rychle najít potřebné informace a nastavení. Software v elektronice je možné kdykoliv jednoduše aktualizovat pomocí USB klíče. Kotel lze připojit na internet pomocí LAN kabelu a ovládat jej ze vzdáleného místa, internetu nebo dokonce pomocí Smartphonu.

Modelová řada 9000 Attack WOOD & PELLET ATTACK WOOD & PELLET

Hledáte kotel s nízkými provozními náklady a komfortem podobným jako u plynového kotle? Právě jste ho našli. Představujeme Vám inovativní ekologický kombinovaný kotel ATTACK WOOD & PELLET, schopný spalovat několik druhů paliv, především měkké a tvrdé dřevo, brikety a peletky. Kotel je vhodný pro vytápění rodinných domů, chatek, malých provozoven, dílen a podobných objektů.

Pro zajištění vysokého komfortu je kotel vybaven nakládací komorou s nadstandardním objemem, čímž dokáže zajistit nepřetržité hoření na plný výkon po dobu 6 hodin, a to stále není všechno. Pokud kotel dostane signál na potřebu tepla, umí automaticky spustit spalovací proces na peletky po dohoření dřeva v zplyňovací části bez jakéhokoliv zásahu do kotle. Takto můžete jednoduše využívat výhody nejlevnějšího zdroje tepla – dřeva v kombinaci s komfortním, a také velmi levným zdrojem tepla – dřevními peletkami.

Technické údaje řady 9000 Attack WOOD & PELLET:

Kotle na dřevoplyn Atmos s generátorem Dokogen

Kotle Generátor Dokogen se vyznačují speciálním topeništěm, které je z obou stran vyloženo keramickými tvarovkami, ve spodní části opatřené otvory pro přívod předehřátého primárního vzduchu, zplynovací tryskou s otvory pro přívod sekundárního vzduchu a spodní spalovací komorou s kulovým keramickým prostorem. Zadní spalinový kanál je vybaven trubkovým výměníkem.
Zplynovací kotle na dřevo - DOKOGEN

 

Zplynování dřeva (obrácené hoření) s následným spalováním dřevního plynu v keramickém spalovacím prostoru zaručuje optimální vyhoření všech spalitelných látek. Dodávka vzduchu a spalovací proces jsou řízené odtahovým ventilátorem. To umožňuje rychlé roztopení kotle a dobré spalování již od zátopu. Teplota plamene je 1 000 – 1 250 °C.

Obrácené spalování a keramický spalovací prostor umožňují prakticky dokonalé spalování s minimem škodlivých exhalací. Kotle splňují limity pro Ekologický šetrný výrobek. Kotle spadají podle normy ČSN EN 303–5 do 5. třídy. Splňují nejnáročnější požadavky EU – EKODESIGN 2015/1189.

Kotlíkové dotaceKotle DCxxGD splňují všechny podmínky pro získání Kotlíkové dotace.

Výhody zplynovacích kotlů na dřevo ATMOS

Instalace

Kotle ATMOS musí být zapojeny s LADDOMATEM 22 nebo termoregulačním ventilem (trojcestným ventilem ovládaným servopohonem) pro docílení minimální teploty vratné vody do kotle 65 °C. Výstupní teplota kotle musí být trvale udržována v rozsahu 80 – 90 °C.
Všechny kotle jsou dodávány v základním provedení s chladící smyčkou proti přetopení. Doporučujeme instalovat kotle s akumulačními nádržemi, které nám sníží spotřebu paliva a zvýší komfort vytápění.

Regulace kotlů

Elektromechanická – regulaci výkonu provádíme vzduchovou regulační klapkou ovládanou regulátorem tahu, typ FR 124, který automaticky podle nastavené výstupní teploty vody (80 – 90 °C) otevírá či přivírá vzduchovou klapku. Nastavení regulátoru výkonu je nutno věnovat zvýšenou pozornost, poněvadž regulátor kromě regulace výkonu plní další důležitou funkci, že zajišťuje kotel proti přetopení. Kotel je dále vybaven regulačním termostatem umístěným na panelu kotle, který ovládá odtahový ventilátor dle nastavené výstupní teploty (80 – 85 °C). Na regulačním termostatu by měla být nastavena teplota o 5 °C nižší než na regulátoru tahu FR 124.
Kotle jsou navíc vybaveny spalinovým termostatem, který slouží k vypnutí odtahového ventilátoru po dohoření paliva.

Každý kotel je možné vybavit u zákazníka elektronickou regulací ATMOS ACD 01 pro řízení celého topného systému v závislosti na venkovní teplotě, pokojové teplotě a čase. Tato regulace je schopna řídit i samotný kotel s ventilátorem s mnoha dalšími funkcemi.

Technické informace

Technické informace kotlů Atmos

 

Legenda k nákresu kotle

1. Těleso kotle 15. Čistící víko
2. Dvířka přikládací 16.
3. Dvířka popelníková – spalovací prostor 17. Táhlo zatápěcí záklopky
4. Ventilátor – odtahový (S) 18. Teploměr
5. Žáruvzdorná tvarovka – tryska 19. Přívodní vzduchový kanaál
6. Ovládací panel 20. Vypínač s kontrolkou
7. Bezpečnostní termostat 22. Regulátor tahu – Honeywell FR 124
8. Regulační klapka 23. Chladící smyčka proti přetopení
9. Žáruvzdorná tvarovka – u typu GD – bok topeniště 24. Regulační termostat ventilátoru (kotlový)
10. Žáruvzdorná tvarovka – u typu GD – kulový prostor 25. Výplň dvířek – Sibral
11. Těsnění – trysky – 12×12 (14×14) 26. Těsnění dvířek – šňůra 18×18
12. Žáruvzdorná tvarovka – půlměsíc 27. Spalinový termostat
13. Zatápěcí záklopka 30. Kondenzátor ventlátoru
14. Žáruvzdorná tvarovka – u typu GD – zadní čelo kulového prostoru 33. Brzdič (Turbulátor)

 

Technické údaje

Typ kotle DC18GD DC25GD DC30GD DC40GD DC50GD
Výkon kotle kW 19 25 29,8 40 49
Předepsaný tah komína Pa 16 18 20 22 24
Hmotnost kotle kg 376 469 466 548 565
Objem vody v kotli l 73 105 105 112 128
Objem palivové šachty dm3 85 125 125 170 170
Max. délka dřeva mm 330 530 530 530 530
Účinnost % 90,3 90,5 90,8 90,5 92,0
Teplota spalin při jmenovitém výkonu °C 145 132 155 175 183
Předepsané palivo Suché dřevo o výhřevnosti 15 – 18 MJ/kg, průměr 80 – 150 mm a vlhkosti 12 – 20 %
Minimální teplota vratné vody °C 65
Třída kotle 5 5 5 5 5

Speciální zplynovací kotle na dřevo – ATMOS

Jsou konstruovány pro spalování dřeva, na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru (S), který odsává spaliny z kotle, nebo s použitím tlačného ventilátoru, který vhání spalovací vzduch do kotle. Speciální zplynovací kotle na dřevo - ATMOS

Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušťce 8 až 3 mm. Tvoří je násypka paliva (6 mm) , která je ve spodní části opatřena zplynovací tryskou s podélným otvorem pro průchod spalin a plynů. Dohořívací prostor pod ní je opatřen keramickými tvarovkami pro ideální vyhoření všech spalitelných látek s vysokou účinností při ekologicky šetrném spalování. V zadní části tělesa kotlů je svislý spalinový kanál, opatřený ve vrchní části zatápěcí záklopkou. Vrchní část spalinového kanálu je opatřena odtahovým hrdlem pro připojení na komín.

Výhody zplynovacích kotlů na dřevo ATMOS

Obrácené spalování, předehřátý spalovací vzduch a keramický spalovací prostor umožňují prakticky dokonalé spalování s minimem škodlivých exhalací. Kotle proto splňují limity pro udělení známky Ekologicky šetrný výrobek směrnice MŽP ČR. Kotle jsou dle ČSN EN 303-5 zařazeny do třídy 3, 4 a 5 (Ekodesign) a proto je na ně poskytována dotace ze Státního Fondu životního prostředí.

Instalace speciálních zplynovacích kotlů na dřevo – ATMOS

Kotle ATMOS musí být zapojeny s LADDOMATEM 21, 22 nebo termoregulačním ventilem pro docílení minimální teploty vratné vody do kotle 65 °C. Výstupní teplota kotle musí být trvale udržována v rozsahu 80 – 90 °C. Všechny kotle jsou dodávány v základním provedení s chladící smyčkou proti přetopení. Doporučujeme instalovat kotle s akumulačními nádržemi, které nám sníží spotřebu paliva a zvýší komfort vytápění.

Osvědčení a certifikace

Všechny kotle ATMOS jsou certifikovány ve zkušebnách pro jednotlivé země určení: SZÚ Brno, TÜV München – Německo, Rusko, Bělorusko, Litva, Lotyšsko, Ukrajina, Švédsko SP, Polsko a Rakousko, Slovensko, Maďarsko, dle platných norem – ČSN EN 303-5.
Chráněno průmyslovým patentem.

Regulace kotlů Atmos

Elektromechanická – regulaci výkonu provádíme záklopkou ovládanou regulátorem tahu, typ FR 124, který automaticky podle nastavené výstupní teploty vody (80-90 °C) otevírá či přivírá vzduchovou klapku. Nastavení regulátoru výkonu je nutno věnovat zvýšenou pozornost, poněvadž regulátor kromě regulace výkonu plní další důležitou funkci, že zajišťuje kotel proti přetopení. Kotel je dále vybaven regulačním termostatem umístěným na panelu kotle, který ovládá ventilátor dle nastavené výstupní teploty (80-85 °C). Na regulačním termostatu by měla být nastavena teplota o 5 °C nižší než na regulátoru tahu FR 124.
Od roku 2002 jsou kotle navíc vybaveny spalinovým termostatem, který slouží k vypnutí odtahového ventilátoru po dohoření paliva. Kotle pracují na snížený výkon do 70% jmenovitého výkonu i bez ventilátoru.

Panel se standartní regulací
Panel se standartní regulací
Složení panelu:
Hlavní vypínač, bezpečnostní termostat, teploměr, regulační termostat a spalinový termostat.
Elektromechanická regulace je optimálním řešením řízení provozu kotle ( ventilátoru ) jednoduchým způsobem.
Provedení panelu se standartní regulací je základním provedením pro všechny vyráběné kotle

Panel s elektronickou regulací ATMOS ACD 01

Panel s elektronickou regulací ATMOS ACD 01

Složení panelu:
Hlavní vypínač, bezpečnostní termostat, pojistka 6,3 A a elektronická regulace ACD 01.
Ekvitermní regulace je vybavena funkcemi pro řízení provozu kotle ( ventilátoru ) , čerpadla v kotlovém okruhu, dvou topných okruhů ,ohřevu TUV a řízení solárního ohřevu.
Provedení panelu se zabudovanou elektronickou regulací ACD 01 je vyráběno jako varianta u kotlů DC 25 S, DC 32 S, DC 25 GS.

Každý kotel je možné vybavit u zákazníka elektronickou regulací ATMOS ACD 01 pro řízení celého topného systému v závislosti na venkovní teplotě, pokojové teplotě a čase. Tato regulace je schopna řídit i samotný kotel s ventilátorem s mnoha dalšími funkcemi.
ATMOS DřevoplynVelikost přikládací komory

Technické informace

Technické informace


Legenda k nákresu kotlů

1. Těleso kotle 14. Žáruvzdorná tvarovka – u typu GS – zadní čelo kul. prostoru
2. Dvířka plnící 15 Víko čistící
3. Dvířka popelníková 16 Clona
4. Ventilátor odtahový(S) 17 Táhlo roztápěcí záklopky
5. Žáruvzdorná tvarovka – tryska 18 Teploměr
6. Ovládací panel 19 Clona topeniště
7. Bezpečnostní termostat 20 Vypínač
8. Regulační záklopka 22 Regulátor výkonu – Honeywell FR124
9. Žáruvzdorná tvarovka – u typu GS – bok topeniště 23 Chladící smyčka
10. Žáruvzdorná tvarovka – u typu GS – kulový prostor L+P 24 Termostat ventilátoru
11. Těsnění – trysky 25 Výplň dvířek – Sibral
12. Žáruvzdorná tvarovka – půlměsíc 26 Těsnění dvířek – šňůra 18×18
13. Zatápěcí záklopka 27 Spalinový termostat
DC15E DC18S DC22S DC25S DC30SX DC32S DC40SX DC50S DC70S DC20GS DC25GS DC32GS DC40GS DC50GSX DC70GSX DC75SE DC100 DC150S
A 1185 1185 1185 1185 1185 1260 1260 1260 1399 1280 1280 1280 1434 1563 1686 1487 1690 1813
B 694 758 959 959 959 959 959 1160 1160 758 959 959 959 1042 1068 1487 1170 1295
C 595 595 595 595 595 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 774 970 1010
D 690 874 874 874 874 950 950 950 1047 950 950 950 1099 997 1086 1165 1290 1459
E 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 180 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 180 180 200 200
F 65 65 65 65 65 69 69 69 90 69 69 69 69 70 58 82 80 129
G 208 208 208 208 208 185 185 185 325 185 185 185 185 184 184 194 590 721
H 933 933 933 933 933 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1152 1287 1407 1230
CH 212 212 212 212 212 256 256 256 0 256 256 256 256 256 256 306 0 0
I 212 212 212 212 212 256 256 256 240 256 256 256 256 256 256 306 330 307
J 6/4″ 6/4″ 6/4″ 6/4″ 6/4″ 6/4″ 6/4″ 2″ 2″ 6/4″ 6/4″ 6/4″ 2″ 2″ 2″ 2″ 2″ 2″
Typ
ATMOS
DC15E DC18S DC22S DC25S DC30SX DC32S DC40SX DC50S DC70S DC20GS DC25GS DC32GS DC40GS DC50GSX DC70GSX DC75SE DC100 DC150S
Rozsah výkonu (kW) 14,9 20 22 25/27 30 35 40 49,9 70 20 25 32 40 49 70 75 99 150
Předep. tah komína (Pa) 18 20 23 23 24 24 24 25 30 20 23 25 25 25 30 30 35 25
Hmotnost kotle (kg) 280 269 324 326 332 366 368 433 515 343 431 436 485 538 571 669 820 1030
Objem vody (l) 45 45 58 58 58 80 80 89 93 64 80 80 90 120 132 190 294 306
Obsah násypky (dm3) 66 66 100 100 100 140 140 180 180 87 125 125 170 210 210 345 400 400
Max. délka dřeva (mm) 330 330 530 530 530 530 530 730 730 330 530 530 530 530 530 1000 730 730
Spotř. na top. sez. Ø (prost. metry) 15 20 22 25 30 35 40 50 70 19 25 32 40 50 70 75 99 150
Předepsané palivo Suché dřevo o výhřevnosti 15 – 18 MJ/kg, průměr 80 – 150 mm a vlhkosti 12 – 20 %
Minimální teplota vratné vody 65 °C
Účinnost (%) 81 – 90 % 83,00% 89,00% 90,30%
Třída kotle dle ČSN EN 303-5 3 4 4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 3 3 5
Dotované kotle v ČR

Pozor! Typ kotle DC15E není vybaven ventilátorem!
Pozor! Typ DC70S, DC100 je vybaven pouze tlačným ventilátorem!

Úspěšně realizované projekty si můžete prohlédnout v sekci REFERENCE

Působíme po celé Moravě:
Brno, Brno venkov, Vyškov, Slavkov, Bučovice, Rousínov, Ivanovice, Kuřim, Tišnov, Blansko, Sloup, Adamov, Boskovice, Hustopeče, Pohořelice, Židlochovice, Šlapanice, Rajhrad, Rosice, Moravský Krumlov, Mikulov, Znojmo.

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám plně k dispozici:

Kontaktní formulář