Legenda se vrací, stacionární plynové zásobníkové ohřívače vody Q7EU-NORS

Stacionární plynové zásobníkové ohřívače vody s odtahem spalin do komína Q7EU-NORS.

Ohřívače se vyrábějí podle norem a předpisů EU a splňují požadavky na udělení označení CE. Výrobce má udělen certifikát ISO 9002.

Ohřívače se instalují v domácnostech, penziónech, menších restauracích, sportovních objektech, apod. Přípojky na vstup a výstup teplé vody jsou v horní části ohřívače.

Vlastnosti:

Je-li v rozvodu teplé vody cirkulace, připojuje se k vypouštěcímu ventilu nebo na vstup studené vody.

Umístění: Je nutno provést v souladu s TPG 704 01 a TD 800 02.
Odtah spalin: Je třeba řešit v souladu s ČSN 73 4201.
Upozornění: V případě umístění ohřívače s kotli se jmenovité výkony sčítají a posuzuje se nárok na prostor s ohledem na celkový instalovaný výkon.

Ohřívače jsou dodávány standardně seřízené na zemní plyn. Verzi pro propan specifikujte v objednávce.

Typy ohřívačů:

TYP OHŘÍVAČE TŘÍDA ERP DEKLAROVANÝ ZÁTĚŽOVÝ PROFIL OBJEM NÁDRŽE (L) JMENOVITÝ PŘÍKON (KW) JMENOVITÝ VÝKON (KW) DOBA OHŘEVU O T=28°C (MIN) TRVALÝ VÝKON PŘI T=28°C (L/HOD) SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU (M3/H) SPOTŘEBA PROPANU (KG/H)
Q7EU-30-NORS B L 108 8,6 7,6 19 341 0,9 0,6
Q7EU-40-NORS B XL 144 10,1 8,6 23 375 1,1 0,7

Údaje v tabulkách jsou pouze orientační, skutečné hodnoty závisí na konkrétních podmínkách.
Uvedené hodnoty se vztahují na ohřev bez odběru vody.
Teplotní rozsahy regulačního termostatu je ± 3°C proti teplotě nastavené regulátorem teploty.

Rozměry ohřívačů:

TYP OHŘÍVAČE ROZMĚR A (MM) ROZMĚR B (MM) ROZMĚR C (MM) ROZMĚR D (MM) ROZMĚR E (MM) PŘIPOJENÍ VODY VSTUP/VÝSTUP PRŮMĚR ODTAHU SPALIN (MM) HMOTNOST (KG)
Q7EU-30-NORS 1635 1470 405 205 335 3/4″ 80 49
Q7EU-40-NORS 1380 1220 560 205 335 3/4″ 80 56