Plynové kondenzační kotle představují naprosto nový trend v oblasti vytápění

CeraclassPlynové kondenzační kotle představují naprosto nový trend v oblasti vytápění. Plynový kondenzační kotel totiž využívá oproti klasickému plynovému kotli teplo ze spalin, díky čemuž Vám pomůže výrazně snížit náklady za vytápění Vašeho domu.

Plynový kondenzační kotel má nízkoteplotní spád. Zatímco při každém spalování vznikají vodní páry, které u běžných plynových spotřebičů odcházejí ve spalinách bez užitku do atmosféry, kondenzační kotle zajišťují kondenzaci vodní páry ještě ve spotřebiči. Toto odebrané teplo je zpětně použito k ohřevu vody v topném systému. Tímto způsobem je možné docílit účinnosti až 109 %!

Kondenzační plynové kotle jsou ideální do novostaveb i do starších domů. Důležité je ovšem důsledně zajistit tzv. nízkoteplotní spád, aby se voda vracela do kotle co nejstudenější. S plynovým kondenzačním kotlem můžete ušetřit až 25 % nákladů na vytápění!