Postup vyřízení vodovodní, nebo kanalizační přípojky

Vážený zákazníku s realizací přípojky Vám rádi pomůžeme, přesto budete muset některé kroky, jako například vyřízení stavebního povolení atd. provést sami. Také sledujte aktuální informace, protože u správců sítí dochází ke změnám, tak Nás neváhejte kontaktovat na čísle 606 745 711, email: obchod@setop.cz

1. Ověřte si možnost připojení na síť – kontaktujte vodárenskou společnost (dále jen VAS, a. s. Brno, nebo VaK Vyškov):

2. Budete potřebovat projekt

od autorizovaného projektanta dle vlastního výběru. Projektant provede vypracování projektové dokumentace vodovodní přípojky dle směrnice vodáren.
Vodárna zkontroluje předloženou projektovou dokumentaci v souladu se svými požadavky, pozor, nekvalitní projekt nebude schválen.
Také stanoví podmínky pro:

3. Musíte uzavřít smlouvu s vodárnou

Po předložení ohlášení stavby, nebo pravomocného stavebního povolení uzavřete smlouvu o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu (§ 8, odst.5, zákona č. 274/2001 Sb. „O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu“ v platném znění).

4. Vytýčení inženýrských sítí

Jako stavebník si zajistíte na vlastní náklady u příslušných správců inženýrských sítí.

5. Provedení zemních prací

Zemní práce jsou naše specializace, máte na pozemku trávník, zámkovou dlažbu, beton, asfalt, nebo něco ještě horšího, se vším si poradíme. Provedeme výkop, odvoz na skládku, odborně provedeme podloží pod potrubí, zásyp a hutnění výkopu. Komunikaci, nebo chodník odborně zapravíme do původního stavu.

6. Zhotovíme vodoměrnou šachtu a revizní šachtu kanalizace

Vše dle přísných požadavků vodárenských společností.
Pokud šachta neplní požadavky správce – nelze provést vodovodní přípojku.

7. Zhotovení vodovodní přípojky

Provedeme navrtávku na hlavní řád, montáž vodovodní přípojky a předáme Vám funkční dílo.