Program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM se v roce 2014 zaměřil na úspory energií v rodinných domech

Program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM se v roce 2014 zaměřil na úspory energií v rodinných domech. V rámci podoblasti C – Efektivní využití zdrojů energie, je možné čerpat dotace také na výměnu Vašeho kotle!

Žádosti o dotace na výměnu kotle se přijímají od 1. dubna 2014 a jejich příjem bude ukončen 31. prosince 2014 ve 12:00 hodin! V rámci programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2014 jsou podporovány kotle na tuhá paliva i plynové kondenzační kotle.

Při určení výše dotací na kotel je směrodatný hlavně jeho typ a také, zda je současně provedené zateplení Vašeho domu (opatření v oblasti podpory A – snižování energetické náročnosti budov). Dotaci lze ovšem získat i v případě, že zateplení domu nemáte.

Dotaci je možno získat pouze na materiály a výrobky, které jsou uvedené v Seznamu výrobků a technologií. V seznamu výrobků naleznete námi nabízené kotle na dřevoplyn Atmos a kotle na dřevoplyn Atack.