Renovace městských bytů Brno – střed

Městská část Brno -střed nás poptala na zřízení etážového vytápění v městských bytech.

S nájemníky bytů jsme si domluvili termín na zaměření stávajícího stavu. Kdy se zaměřili jak nosné stěny, příčky, okna, tak i trasy plynovodního vedení, umístění HUP abychom mohli napojit co nejjednodušeji kondenzační kotel. V bytech většinou bylo vytápění pomocí VAF a příprava teplé vody pomocí elektrického zásobníku. Po zaměření stávajícího stavu máme veškeré potřebné údaje k vypočítání přesných tepelných ztrát jednotlivých místností. Podle tepelných ztrát tak přesně určíme zdroj tepla a stanovíme velikosti otopných těles. V bytech jsme použili kondenzační kotel Baxi Nuvola Duo – tec +16 GA kde je velkou výhodou, že má v sobě zásobník teplé vody o objemu 40l a přitom tento kotel je poměrně malý a také se dá elegantně schovat např. do skříně. Otopná tělesa Korado VK jsou velmi pohledná a tím i byt zkrášlí. Do koupelen jsme navrhli otopný žebřík, který zase o něco zvětší komfort. Pro shrnutí jsme navrhly nové otopné tělesa, nové rozvody k nim, kondenzační kotel a novou trasu vnitřního plynovodu. Přesné zaměření, návrh topení vede k tepelné pohodě a velké úspoře energii na bydlení.