Rodinný dům s kotlem na tuhá paliva

Před tím, než se rozhodnu pro konkrétní kotel, je nutné si ujasnit, jaký komfort vytápění si představuji, jaké mám k tomu finanční prostředky, co mi dovolí vytápěný objekt a jaké palivo mám k dispozici. Kotel na tuhá paliva má velmi rozsáhlé možnosti používání. Je možno použít do rekonstrukcí, tak novostaveb a také pro systém otopných těles nebo podlahového topení.

Kusové dřevo či uhlí lze v krajním případě skladovat i venku pod plachtou, pelety a brikety již v suchém přístřešku a pro štěpku potřebujeme sklad velkých rozměrů a manipulační techniku. Automatický kotel je třikrát dražší než obyčejný, ale ročně může ušetřit více než 20 % paliva. Pokud mi to dovolí prostor, stojí za to uvažovat o kombinaci kotle na pevná paliva s jiným doplňkovým zdrojem tepla, především se solárními panely. V tomto případě zvolit akumulační provoz. Těch otázek je spousta a odpovědi závisí na mnoha konkrétních faktorech, které by měl u konkrétního objektu vždy zhodnotit odborník a s tímto vždy pomůže firma SETOP. Takže v prvé řadě by měla „proběhnout“ alespoň základní projektová příprava, což samozřejmě nabízíme a umíme.

V současnosti se je rozhodující technologie (pořizovací a provozní náklady) a významnou roli hraje palivová univerzálnost, tedy možnost kombinace více druhů paliv.

 

 

 

 

 

 

Účinnost typu kotlů v % na základě spalovací technologie

Druh otopu Hnědé uhlí Dřevěné pelety Kusové dřevo
Spalovací technologie      
Automatická 75-85 80-90  
Zplyňovací 70-80   75-85
Odhořívací 60-75   60-75

1. Výhody a nevýhody kotlů na tuhá paliva

Nezáleží na tom, jestli v kotli topíte koksem, uhlím, dřevem nebo pelety, vždy se setkáte s nižšími pořizovacími cenami těchto topidel než je tomu u alternativních zdrojů vytápění. Další nespornou výhodou je v nezávislosti na inženýrské sítě.
Rovněž určitě oceníte i malé skladovací nároky s relativně levným provozem. Tento typ kotle je vhodný pro všechny, co hledají snadné řešení vytápění bez nutnosti technické znalosti potřebné k obsluze takového zařízení.
I přes to, že jsou kotle na tuhá paliva ověřenou technologií po staletí samotnými uživateli, přece jen se v těchto systémových proporcích nalezne hned několik menších nevýhod. Tou hlavní je nemožnost jakékoliv automatizace, vždy budete muset chodit přikládat.
Při procesu vytápění je nutná soustavná přítomnost obsluhujícího člověka. Nevhodné tedy pro seniory. Kotel je v této podobě rovněž náchylnější pro vznik požárů a je nutné skladovací prostory dostatečně odvětrávat.

2. Možné řešení a postup při montáži

Jak již bylo zmíněno, kotle na tuhá paliva dělíme na automatické, nebo s ručním přikládáním. Naše firma SETOP nejčastěji projektuje a montuje kotle firmy ATMOS, ATTACK, DAKON, OPOP, BENEKOV. Samozřejmě náš odborný tým dokáže naprojektovat a namontovat jakýkoliv kotel na tuhá paliva, který je prodáván na českém trhu.
V dnešní době hodně rozšířený systém vytápění s kotlem na ruční přikládání bývá s použitím akumulačních nádob. Tento systém je velmi komfortní. Voda, která je ohřívána kotlem je akumulována v zásobnících, ze kterých poté dle potřeb je vedena do otopné soustavy. Příklad: při použití 2000l akumulačních nádob, které jsme schopni natopit dvěmi plnými přiloženími, jsme schopni zásobovat teplo domova 3 – 4 dny.

3. Náklady na projektovou dokumentaci a návrh řešení

Firma SETOP se svou dlouholetou zkušeností v oblasti provádění projektových dokumentací topení poradí a navrhne správné řešení vytápění domu kotlem na tuhá paliva.

Připravíme pro vás:
– návrh zdroje tepla a akumulačních nádob
– návrh přípravy teplé vody
– návrh technologického zapojení
– nadimenzování podlahového topení + radiátorů
– technická zpráva, specifikace zařízení
– výpočet tepelných ztrát

Projektová dokumentace obsahuje

Projektové dokumentace topení s kotlem na tuhá paliva a akumulačními nádobami se považuje za složitější, jelikož je nutno dbát přesných postupů daných výrobcem. Cena projektové dokumentace tohoto systému se pohybuje kolem 16 000 Kč.

Neváhejte nás kontaktovat pomoci kontaktního formuláře na našich stránkách nebo přímo na e-mail: projekce@setop.cz. Rádi Vám zodpovíme veškeré dotazy ohledně projektové dokumentace topení a také Vás srdečně zveme do sídla naší společnosti v Holasicích, kde vše můžeme probrat osobně.

Působíme po celé České Republice.

Kontaktní formulář