Ušetřete za pořízení kondenzačního plynového kotle právě nyní!

Potřebujete nový plynový kotel?

Doporučit Vám můžeme kondenzační plynový kotel, který představuje jeden z nejmodernějších způsobů vytápění! Kondenzační plynový kotel Vám pomůže znatelně snížit nálady za vytápění. Pokud si jej pořídíte právě teď, můžete také významně ušetřit na nákladech za jeho pořízení. Jak je to možné?

Dotační program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

se zaměřuje na úspory energie a efektivní využití zdrojů energie staveb. Do této oblasti spadá také pořízení si kondenzačního plynového kotle! Pokud tedy zavčas podáte žádost o dotaci, získáte na Váš nový kondenzační plynový kotel finanční příspěvek od státu.

Dotační program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 bude zahájen již 15. května 2015.

Ukončení příjmu žádostí je stanoven do vyčerpání stanovené alokace nebo nejpozději do 12.00 hod. 31. října 2015. Žadateli a příjemci podpory mohou být pouze vlastníci a stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby. Maximální plocha na RD byla zrušena – tzn. že mohou žádat klienti i s RD nad 350m2.

Naše firma Vám zajistí nejen dodávku a montáž kondenzačního plynového kotle, ale také Vám můžeme poradit s vyplněním žádosti o dotaci! Neváhejte se tedy na nás obrátit! Jsme Vám plně k dispozici!