Výhody kotle Atmos na dřevoplyn

Tuto otázku by si měl položit každý, kdo uvažuje o koupi kotle. Z technického hlediska mají zplynovací kotle tyto výhody:

Vyznačují se vysokou účinností kotle 81-89% v regulačním rozsahu od 30-100% výkonu v celé době životnosti kotle. Narozdíl od zastaralých kotlu, které jsou vyrobené z litiny nebo oceli a jejich schopnosti jsou omezené. Zplynovací kotle jsou účinnějsí asi o 30%.

Zplynovací kotle ATMOS jsou konstruovány pro spalování uhlí, dřeva, kde princip spočívá v tom, že generované zplynování s odtahovým ventilátorem odsávají spaliny z kotle.

Tyto zplynovací kotle jsou šetrné k životnímu prostředí. Kotle ATMOS dosahují nízkých emisí. Díky těmto nízkým emisím dosáhly kotle ATMOS ocenění Ekologicky šetrný výrobek.

Další výhodou zplynovacích kotlů ATMOS je pohodlné a snadné použití při vytápění. Lze při vytápění použít i velké kusy dřeva. Je možné spalovat uhlí, dřevo nebo kombinovat. Velký zásobník zplynového kotle ATMOS umožní dlouhou dobu hoření.

Kotle ATMOS splňují normu ČSN EN 303-5 třídy 3, což je ekologické a tedy šetrné k životnímu prostředí. Dálé jsou vybaveny spalinovými termostany, které umožňuje automatické vypnutí kotle, po dohoření dřeva.

Díky velkému keramickému spalovacímu prostoru je velmi pohodlné vybírání popela.

V případě zájmu o nás neváhejte kontaktovat.