Vypracování projektu vytápění v rodinném domě

Rok 2020 je již v plném proudu a ozývají se nám lidé na vypracování projektové dokumentace vytápění pro rodinné domy z celé České republiky. Období jara je znakem pro hrubé stavby rodinných domů a klienti již uvažují o svém systému vytápění. Poskytujeme poradenství ohledně výběru zdroje vytápění, po návrh otopné soustavy, přes projektovou dokumentaci vytápění až po realizaci na klíč.

Naše firma zpracovává projektové dokumentace vytápění po celé České republice a v největší míře v Jihomoravském kraji a okolí Brna. Zaměřujeme se na projekty vytápění pro novostavby rodinných domů, bytových a nebytových objektů, kotelen a jiné.

Projekt vytápění novostavby RD v Brně a jeho okolí můžeme přiblížit na příkladu:

Nedávno jsme dokončili projekty pro RD s tepelným čerpadlem firmy AC Heating (Toshiba) nebo Brillon a teplovodním podlahovým topením firmy Giacomini. Jedná se v dnešní době o nejčastější systém vytápění pro novostavby a pasivní domy.

Neváhejte se obrátit na našeho projektanta a odborného technika pana Šedivého – 730 155 066