Kotlíková dotace 2015

Vážení zákazníci, chtěli bychom Vás informovat o vyhlášení tzv. Kotlíkové dotace pro Jihomoravský kraj. Hlavním cílem Kotlíkových dotací je snižování znečištění ovzduší. Dotaci je možné čerpat na různé druhy kotlů a platí pouze pro výměnu stávajících kotlů, které jsou ručně plněny, tedy na tuhá paliva, za nová nízkoemisní.

Veškerou administraci Kotlíkových dotací zajišťuje Státní fond životního prostřední a konkrétní kraj, ve kterém Kotlíková dotace probíhá. Pro všechny kraje platí stejné podmínky pro získání dotace, za kterých je možné ji čerpat a také výše příspěvků. Dotační příspěvky se liší pouze podle typů a parametrů podporovaných kotlů.

Na dotačních prostředcích se podílí stejnou měrou Státní fond životního prostředí, tak kraj. Podílejí se na dotacích v poměru 50̸50. Jedna polovina plyne z krajských rozpočtů a druhá polovina ze Státního fondu životního prostředí.

Pouze fyzická osoba, která je vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitosti, která je určena k bydlení, může o Kotlíkovou dotaci požádat. Tato dotace není určena pro podnikatele.

Náklady, které jsou v této dotaci uznatelné jsou nákup a instalace nového kotle. Vybraný kotel však musí splňovat předepsané maximální hodnoty emisí a minimální účinnost dle parametrů, které udává Ministerstvo životního prostředí. Kotel na tuhá paliva musí splňovat minimálně 3. Emisní třídu nebo vyšší a další podmínkou je pořízení kotle, který je zapsán v Seznamu výrobků a technologií.

Vyrozumění, zda Kotlíkovou dotaci dostanete získáte do 4 měsíců. Žadatelé, kterým je Kotlíková dotace schválena mají devět měsíců na to, aby zlikvidovali starý kotel, koupili a instalovali nový a poté předložili doklady, které jsou požadovány ke kontrole. Do třiceti dnů od podpisu smlouvy obdrží žadatelé peníze na svůj účet.

S vyřízením žádosti o Kotlíkovou dotaci Vám rádi pomůžeme. Pro více informací o dotaci klikněte ZDE.