Kotlíková dotace – jak ji získat?

Vážení zákazníci, chtěli bychom Vás informovat o vyhlášení tzv. Kotlíkové dotace pro Jihomoravský kraj. Hlavním cílem Kotlíkových dotací je snižování znečištění ovzduší. Dotaci je možné čerpat na různé druhy kotlů a platí pouze pro výměnu stávajících kotlů, které jsou ručně plněny, tedy na tuhá paliva, za nová nízkoemisní.

V případě zájmu o kotlíkovou dotaci je nutné do 30. září tohoto roku přihlásit na SFŽP o prostředky z Operačního programu Životní prostředí.

Základními podmínkami jsou:

Výše dotace je odstupňovaná podle typu kotlů. Na uhelný zdroj jsou dotace nejnižší a na kotle jen na biomasu jsou nejvyšší. Dále oblasti, kde jsou překračované limity znečištění ovzduší mají 5% výhodu.

Pokud Váš dům nesplní požadavky na energetickou třídu C, je nutné s výměnou kotle udělat i mikro-energetická opatření, na kterou je dotace ve výši maximálně 20.000,- Pokud se rozhodnete pro rozsáhlejší zateplení apod., můžete využít kotlíkovou dotaci v kombinaci s programem Nová zelená úsporám. Z této dotace se získají prostředky na zateplení. Zároveň je nutné, aby žadatel o nový kotel realizoval i další technické úpravy, například novou otopnou soustavu, vyvložkování komína a propojení plynové přípojky. I na takovéto úpravy je možné kotlíkovou dotaci čerpat.

Podmínky pro získání dotace si stanovuje každý kraj a jednotlivé podmínky se mohou v krajích lišit. Vyrozumění, zda Kotlíkovou dotaci dostanete do 4 měsíců vyrozumění. Žadatelé, kterým je Kotlíková dotace schválena mají devět měsíců na to, aby zlikvidovali starý kotel, koupili a instalovali nový a poté předložili doklady, které jsou požadovány ke kontrole. Do třiceti dnů od podpisu smlouvy obdrží žadatelé peníze na svůj účet.

S vyřízením žádosti o Kotlíkovou dotaci Vám pomůžeme.

Kontaktní formulář