Doklady pro přípojku

Kontaktujte distributora plynu pokrývajícího Vaše bydliště a dohodněte si s ním podmínky připojení zemního plynu (způsob napojení, typ měření, apod.).

Je-li připojována nová neplynofikovaná nemovitost, připravte plánek s vyznačením návrhu místa připojení a zakreslenými hranicemi nemovitosti včetně čísel sousedních nemovitostí nebo parcel.

Žádost o připojení k distribuční soustavě je nutné podat v případě:

Pokud je nutné Vaše odběrné místo teprve vystavět či jej zrekonstruovat, nezapomeňte o plánované stavbě informovat příslušný stavební úřad. Stavebnímu úřadu předložte:

V případě kladného vyjádření stavebního úřadu, provede Vámi vybraná firma montáž odběrného plynového zařízení (u nově plynofikovaných objektů to zahrnuje vnitřní instalaci, včetně typové plynoměrné skříňky HUP).

Po ukončení montážních prací provede odborná firma tlakovou zkoušku (zkoušku těsnosti a pevnosti plynového zařízení).

Před zahájením odběru zemního plynu je ještě třeba zrevidovat samotné odběrné plynové zařízení (výsledné stanovisko revize v bodě C musí být “Plynové zařízení je schopné bezpečného provozu”).

Úspěšně realizované projekty si můžete prohlédnout v sekci REFERENCE

Působíme po celé Moravě:
Brno, Brno venkov, Vyškov, Slavkov, Bučovice, Rousínov, Ivanovice, Kuřim, Tišnov, Blansko, Sloup, Adamov, Boskovice, Hustopeče, Pohořelice, Židlochovice, Šlapanice, Rajhrad, Rosice, Moravský Krumlov, Mikulov, Znojmo.

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám plně k dispozici:

Kontaktní formulář